24/11/10

Μαχαίρι σε µισθούς - διορισµούς

Ανατροπές σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα φέρνει η νέα συµφωνία µε την τρόικα

Ο υπουργός Οικονοµικών προσέρχεται στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου χθες ενηµέρωσε τον Κάρολο Παπούλια για τον  προϋπολογισµό του 2011. Ο Γ. Παπακωνσταντίνου υπέγραψε χθες την επικαιροποίηση του Μνηµονίου µε την τρόικα  Παράθυρο για µείωση των µισθών στον ιδιωτικό τοµέα ανοίγει το επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο που συµφώνησε χθες η κυβέρνηση µε την τρόικα, παρά το γεγονός ότι προβλέπονται περιορισµοί στην υπερίσχυση των επιχειρησιακών επί των κλαδικών συµβάσεων.

Στο πλαίσιο της σκληρής διαπραγµάτευσης που ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ, εξάλλου, προβλέπονται ασφυκτικοί περιορισµοί για νέες προσλήψεις, χωρίς να εξαιρούνται ούτε οι τοµείς υγείας, παιδείας και σωµάτων ασφαλείας, όπως επεδίωκε η κυβέρνηση.

Η τρόικα, όπωςπροκύπτει από τις πληροφορίες, δεν άφησε κανένα περιθώριο ευελιξίας ήδιασταλτικής ερµηνείας του Μνηµονίου και η κυβέρνηση επέλεξε να µείνει πιστή στις δεσµεύσεις της για να µη διακινδυνεύσει την οµαλή συνέχιση της δανειοδότησης της χώρας. Ενδεικτικό του κλίµατος πίεσης στο οποίο έγιναν οιδιαπραγµατεύσεις είναι το περιεχόµενο τηςαναµενόµενης σηµερινής ανακοίνωσης της τρόικας.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, η ανακοίνωση εγκαταλείπει το εγκωµιαστικό ύφος του παρελθόντος και χτυπάει καµπανάκι στην κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις και τις αστοχίες που έχουν σηµειωθεί, ζητώντας βελτίωση των επιδόσεών της στο άµεσο µέλλον. Συγκεκριµένα, επισηµαίνει ότι µετάτη µεγάλη πρόοδο στην εφαρµογή του Μνηµονίου που σηµειώθηκε τους πρώτους µήνες, ακολούθησε επιβράδυνση, κάτι που πρέπει να αντιµετωπιστείστο εξής µεεπιτάχυνση των διαρθρωτικών αλλαγών και της δηµοσιονοµικής προσαρµογής.Σε ό,τι αφορά το έλλειµµα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η τρόικαθα αναγνωρίζει τη σηµαντική του υποχώρηση, αλλά θα επισηµαίνει παράλληλαότι οι στόχοι του Μνηµονίου δεν επετεύχθησαν. Στο σηµείο αυτό θα δέχεται ότι η αστοχία αυτή είναι αποτέλεσµατης αναθεώρησης απ’ τη Eurostat των στοιχείων του 2009, αλλά µόνο εν µέρει, καθώς ευθύνεται και η υστέρηση των εσόδων, η οποία – µε τη σειρά της –κατά ένα µέρος µόνο αντισταθµίστηκεαπό τις µεγαλύτερες περικοπές δαπανών.

Μάλιστα, η τρόικα θέτειένα ασφυκτικό χρονοδιάγραµµα ώς
το τέλους του χρόνου για να δώσειη κυβέρνηση λύση σε 6 καυτά θέµατα: Να παρουσιάσει τα νοµοσχέδια για το άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων και τα εργασιακά, δηλαδή το νοµοσχέδιο τηςκ. Κατσέλη µε το επίµαχο ζήτηµατων επιχειρησιακών συµβάσεων, να υποβάλει το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων του 2011 και να ανακοινώσει τα συγκεκριµένα σχέδιά της για την αναδιάρθρωση των ∆ΕΚΟ (ΟΣΕ, ΟΑΣΑ κ.λπ.), για την κατάργηση φορέων του ∆ηµοσίου και τέλος για τον περιορισµό των δαπανών στον τοµέα της υγείας.
πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σελίδες