8/1/10

Η ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΑΡΚΕΤΕΣ ΦΟΡΕΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣΜόσχα, 5 Φεβρουαρίου 2007, Interfax.
Όλα τα νερά, συμπεριλαμβανομένων αυτών του συστήματος τροφοδοσίας νερού, άλλαξαν τις φυσικές τους ιδιότητες την ημέρα των Θεοφανείων και την παραμονή,

Περιφερειακές δυνάμεις στον 21ο αιώνα

Του Αϊκούτ Καδήρ


Κατά
τους δύο τελευταίους αιώνες έγιναν πολλές ριζικές αλλαγές στον κόσμο σε
κοινωνικούς, πολιτικούς και οικονομικούς τομείς. Εάν εξετάσουμε αυτές
τις αλλαγές αναλυτικά θα διαπιστώσουμε την ύπαρξη πολλών διαφορετικών
παραγόντων. Εάν όμως προσπαθήσουμε να κάνουμε
μια γενική προσέγγιση θα διαπιστώσουμε ότι ένας από τους
σημαντικότερους παράγοντες αποτέλεσαν τα εθνικά κράτη. Ως εθνικό κράτος
μπορούμε να εννοήσουμε έναν λαό που έχει μια πολιτική εξουσία και έχει
διαμορφώσει και θεσπίσει ένα είδος εθνικής κυριαρχίας. Φυσικά το
αποτέλεσμα των εθνικών κρατών ήταν να υπάρχουν διαμάχες για σύνορα
μεταξύ των κρατών και το μειονέκτημα των αδύναμων λαών να παραμένουν
χωρίς κράτος και ως συνέπεια αυτής την αδυναμίας, τις εξεγέρσεις και τα
εθνικό-απελευθερωτικά κινήματα.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σελίδες