Τις θετικές για την Ελλάδα αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής του Eurogroup της 11ης Μαρτίου επιβεβαίωσε η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ που ολοκληρώθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες.
Πρόκειται για την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων από τα 5 στα 10 χρόνια, καθώς και τη μείωση κατά 100 μονάδες βάσης του επιτοκίου δανεισμού για το ποσό που αφορά τα δάνεια από την ευρωζώνη (80 δισ. ευρώ).
Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι 27 ευρωπαίοι ηγέτες τονίζουν ότι παρόλο που η οικονομική ανάκαμψη στην Ευρώπη βρίσκεται σε καλό δρόμο, οι κίνδυνοι παραμένουν και η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να δρα με αποφασιστικότητα.
«Υιοθετούμε σήμερα ένα πακέτο συνολικών μέτρων που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ε.Ε. και τη διασφάλιση της σταθερότητας στο σύνολο της ευρωζώνης», αναφέρει το κείμενο των συμπερασμάτων.
Οι «27» δεσμεύονται να προχωρήσουν σε οικονομικές μεταρρυθμίσεις