Του Νεκτάριου Νώτη

Τη λύση της καταβολής των οφειλών του προς προμηθευτές κι επιχειρήσεις μέσω της έκδοσης ομολόγων επιλέγει το υπουργείο Οικονομικών για να δικαιολογήσει τη στάση πληρωμών που έχει κηρύξει εδώ και εννέα μήνες. Στο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή προβλέπεται ότι:

«Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να εξοφλεί παντός είδους υποχρεώσεις του, σε εθνικό ή αλλοδαπό νόμισμα, προς όλους τους φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, με τη σύμφωνη γνώμη τους, με έκδοση κρατικών χρεογράφων εντόκων γραμματίων ή ομολόγων ή άλλων τίτλων δανεισμού, στο πλαίσιο του εκάστοτε εκτελούμενου κρατικού Προϋπολογισμού. Με