29/12/10

"Σκούπα" στο Δημόσιο

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥΣε σαρωτική αναδιάρθρωση, με πρότυπο τον «Καλλικράτη», των δημοσίων υπηρεσιών που θα συνοδευτεί με μετακινήσεις προσωπικού προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών. Στο πλαίσιο αυτό θα υπάρξει και νέος γύρος κατάργησης φορέων του Δημοσίου και συγχώνευση άλλων που έχουν ομοειδές αντικείμενο δράσης. Οσο για τους πλεονάζοντες υπαλλήλους αυτοί θα λάβουν «φύλλο πορείας» για υπηρεσίας που παρουσιάζουν ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Πριν, όμως, την ανακατανομή του προσωπικού θα υπάρξει αναλυτική καταγραφή των θέσεων και των ειδικοτήτων. Η διαδικασία αυτή, θα συνοδευτεί και από την απογραφή δημοσίων υπηρεσιών και τη μελέτη για τη βιωσιμότητά τους. Κι αυτό γιατί, αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκατοντάδες τμήματα και διευθύνσεις που δεν προσφέρουν τις προβλεπόμενες υπηρεσίες, αντιθέτως επιβαρύνουν με τη λειτουργία τους τον κρατικό προϋπολογισμό. Όλα τα στοιχεία που
θα συγκεντρωθούν συμπεριλαμβανομένης και της κτιριακής υποδομής θα αποτελέσουν τη βάση για ριζικές ανακατατάξεις σε όλο το φάσμα του δημοσίου τομέα.
Η επεξεργασία τους θα γίνει από ειδική επιτροπή που θα συσταθεί στο υπουργείο Εσωτερικών, η οποία και θα αποφασίσει σε ποιες υπηρεσίες θα μπει «λουκέτο», πού θα μεταταγεί το προσωπικό τους αλλά και τη νέα διοικητική δομή όσων συνεχίσουν να λειτουργούν.
Το βέβαιο είναι στους προσεχείς μήνες, χιλιάδες υπάλληλοι θα αλλάξουν θέση και αντικείμενο εργασίας. Εμφαση θα δοθεί και στην καταγραφή των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων, ώστε να σταματήσει η σημερινή σύγχυση που επικρατεί με πολλούς οργανισμούς του Δημοσίου να αλληλοκαλύπτονται προς δόξαν του γραφειοκρατικού κράτους.
Σε σχετική εγκύκλιο που απέστειλε χθες το υπουργείο Εσωτερικών προς όλους τους δημόσιους φορείς ζητείται να υπάρξει άμεση και αναλυτική περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, κυρίως όσον αφορά τη στελέχωση των υπηρεσιών τους και ιδιαίτερα των ειδικοτήτων που απασχολούν προσωπικό, το οποίο δεν αξιοποιείται επαρκώς.
Με βάση τους πίνακες που θα καταρτισθούν θα καθορισθεί και ο τελικός αριθμός των μετατάξεων. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να ’χει ολοκληρωθεί έως τις 10 Φεβρουαρίου και την ευθύνη συλλογής των στοιχείων έχουν οι γενικοί γραμματείς των υπουργείων, τόσο για τις κεντρικές υπηρεσίες όσο και για τους εποπτευόμενους φορείς.
«Επί ξύλου κρεμάμενοι» βρίσκονται την ίδια στιγμή οι 4.500 υπαλλήλων των 75 υπηρεσιών που έχουν καταργηθεί ή συγχωνευθεί με νόμο από τις 8 Δεκεμβρίου.
Οι συγκεκριμένοι είναι υποχρεωμένοι, αν δεν θέλουν ν’ απολυθούν να υποβάλουν μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου, αιτήσεις μετάταξής τους.
Σε αντίθετη περίπτωση θα χάσουν τη θέση τους και μάλιστα χωρίς αποζημίωση αφού το νομοθετικό πλαίσιο είναι σαφές και προβλέπει την μετακίνησή τους στη νέα υπηρεσία τους μέσα σε 15 ημέρες από τη στιγμή που θα κοινοποιηθεί η απόφαση μετάταξής τους.
πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σελίδες