7/1/11

ΦΠΑ σε τρεις δόσειςΣε τρεις δόσεις θα µπορούν να πληρώνουν τον ΦΠΑ οι επιχειρήσεις, με βάση τη ρύθµιση που ετοιµάζει η κυβέρνηση, προκειµένου να τις ανακουφίσει τώρα που αντιµετωπίζουν έντονο πρόβληµα ρευστότητας.

ΦΠΑ σε τρεις δόσεις
Παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί η δυνατότητα σε εργολάβους και προμηθευτές του ∆ηµοσίου να συμψηφίζουν τον ΦΠΑ που οφείλουν στο ∆ηµόσιο µε το τµήµα της οφειλής του ∆ηµοσίου προς αυτούς που αντιστοιχεί στον ΦΠΑ.

Οι ρυθµίσεις αποσκοπούν στη στήριξη των επιχειρήσεων, καθώς το ∆ηµόσιο δεν έχει κανένα περιθώριο να διευρύνει το δικό του «άνοιγµα» σε µια περίοδο σκληρής προσπάθειας δηµοσιονοµικής προσαρµογής
Σύµφωνα µε πληροφορίες, για τις υπό εξέταση ρυθµίσεις έχει ήδη εξασφαλιστεί η συναίνεση της τρόικας.
Τα σενάρια για τις δόσεις
• Οι επιχειρήσεις που αποδίδουν ΦΠΑ κάθε µήνα θα µπορούν πλέον να τον πληρώνουν σε τρεις δόσεις, στην αρχή, στη µέση και στο τέλος του µήνα.
• Για τις µικρότερες επιχειρήσεις, ατοµικές, οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες που αποδίδουν ΦΠΑ κάθε τρεις µήνες, εξετάζεται να υπάρξει ανάλογη ρύθµιση.
• Από την άλλη πλευρά, η ρύθµιση αυτή των δόσεων ίσως αποτελέσει κίνητρο περιορισµού της φοροδιαφυγής, καθώς αυτήν τη στιγµή πολλές επιχειρήσεις δεν αποδίδουν ΦΠΑ που εισπράττουν και ούτε καν υποβάλλουν την περιοδική δήλωση ΦΠΑ.
Πώς θα γίνεται ο συμψηφισμός;
Φόροι θα συµψηφίζονται µε φόρους µόνο στον στενό δηµόσιο τοµέα µεταξύ ∆ηµοσίου και ιδιωτών. Η κυβέρνηση, σκοπεύει να υιοθετήσει σχετική ρύθµιση εντός του πρώτου τριµήνου του έτους. Συγκεκριµένα, μελετάται η δυνατότητα να γίνει νοµοθετική ρύθµιση µε βάση την οποία θα µπορεί να συµψηφίζεται ο ΦΠΑ που οφείλουν προµηθευτές ή εργολάβοι του ∆ηµοσίου µε το τµήµα της οφειλής του ∆ηµοσίου προς αυτούς, το οποίο αντιστοιχεί στον ΦΠΑ.
Η ρύθµιση δεν µπορεί να διευρυνθεί, όπως επιδιώκουν οι εν λόγω επιχειρήσεις, καθώς το ∆ηµόσιο δεν έχει αυτά τα περιθώρια, επισηµαίνουν πηγές του υπουργείου Οικονοµικών.
Να σηµειωθεί ότι οι επιχειρήσεις που έχουν αναλάβει έργα του ∆ηµοσίου αντιµετωπίζουν αυτή την περίοδο δυσκολίες χρηµατοδότησης και από τις τράπεζες. Όµως, το ∆ηµόσιο δεν είναι σε θέση να καλύψει αυτό το κενό.
Παράλληλα, εξετάζεται ρύθµιση η οποία θα δίνει τη δυνατότητα να συµψηφίζεται οφειλή ΦΠΑ µε οφειλή φόρου εισοδήµατος. Έτσι ένας ιδιώτης που έχει λαµβάνειν επιστροφή φόρου εισοδήµατος, αλλά οφείλει ΦΠΑ, θα µπορεί να κάνει συµψηφισµό. Η ρύθµιση αυτή αναµένεται να έρθει στη Βουλή µε το φορολογικό νοµοσχέδιο εντός του Ιανουαρίου.
∆εν συζητείται όµως το ενδεχόµενο να συµψηφίζονται και οφειλές µεταξύ ιδιωτών και φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως π.χ. ασφαλιστικά ταµεία ή νοµικά πρόσωπα.
ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σελίδες