21/2/11

Στα €340 δισ. το δημόσιο χρέος στα τέλη του 2010Στα 340,27 δισ. ευρώ έφτασε το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης στο τέλος του 2010, ενώ στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2010 είχε διαμορφωθεί στα 336,80 δισ. ευρώ. Το υπουργείο Οικονομικών δημοσιοποίησε σήμερα τα στοιχεία για την πορεία του δημόσιου χρέους σε επίπεδο Κεντρικής Κυβέρνησης, αν δεν προσμετρηθούν οι οφειλές, τα χρέη φορέων του ευρύτερου δημοσίου
Στα €340 δισ. το δημόσιο χρέος στα τέλη του 2010
 (ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, νοσοκομεία, Ασφαλιστικά Ταμεία κλπ.).
Παράλληλα, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ελληνικού Δημοσίου ανήλθαν στα 7,18 δισ. ευρώ στα τέλη του 2010, ενώ στα τέλη του Σεπτεμβρίου είχαν διαμορφωθεί στα 11,1 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης, αύξηση των εγγυήσεων μέσα στο τελευταίο τρίμηνο κατά 1,1 δισ. ευρώ στα 25,89 δισ. ευρώ.
Από την ανάλυση του συνόλου του δημόσιου χρέους προκύπτει ότι το 70,7% αφορούσε σε δάνεια σταθερού επιτοκίου και το 29,3% σε δάνεια κυμαινομένου επιτοκίου.
Παράλληλα, το 84% του χρέους ήταν στα τέλη Δεκεμβρίου διαπραγματεύσιμο, ενώ το 16% δεν διαπραγματευόταν.
Από τα 340 δισ. ευρώ του χρέους το 98,2% αφορά σε δανεισμό σε ευρώ και μόλις το 1,8% σε νομίσματα εκτός της ζώνης του ευρώ.
Από τους τίτλους που έχει εκδώσει το ελληνικό δημόσιο κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2010, το 52,5% είναι ομόλογα σταθερού επιτοκίου, το 5,8% ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου και το 41,7% έντοκα γραμμάτια.

Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σελίδες