10/12/10

Νοικοκύρεμα της χώρας, χωρίς... νοικοκυριά!

Αυτό είπε ο πρωθυπουργός. Ότι θα νοικοκυρέψει τη χώρα. Η θηλιά, όμως, στον λαιμό των νοικοκυριών, σφίγγει κάθε μέρα και πιο πολύ.
Όταν κάθε εβδομάδα, οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ αλλάζουν -προς τα πάνω- όταν ζητείται από τους ιδιοκτήτες να πληρώσουν το χαράτσι των ημιυπαίθριων, όταν πρέπει να πληρώσουν αυξημένα και πάλι τα τέλη κυκλοφορίας των ΙΧ

Νοικοκύρεμα της χώρας, χωρίς... νοικοκυριά!
όταν, για να κινούν τα ΙΧ, πρέπει να πληρώνουν πάνω από 1,5 ευρώ το λίτρο της βενζίνης και για να αντιμετωπίσουν το ψύχος, πρέπει να χρυσοπληρώσουν το πετρέλαιο, αναρωτιέται εύλογα κανείς, πόσο ακόμη μπορούν να αντέξουν τα ελληνικά νοικοκυριά.
Είναι, όμως, αυτά τα χειρότερα; Όχι, είναι η απάντηση.

Το χειρότερο είναι η ανασφάλεια, το άγχος για το αύριο. Το μέλλον που δεν ξέρουμε και τι ακόμη μας περιμένει.
Οικογένειες, πλέον, ακυρώνουν τα πλάνα τους. Και δεν έχει κανένα ίχνος λαϊκισμού, το ρεπορτάζ που λέει ότι οικογένειες αναγκάζονται πια να κόψουν απ’ όπου μπορούν. Ακόμη και από τα φροντιστήρια των παιδιών τους.
«Γυρνάμε μισό αιώνα πίσω», λένε οι πιο πολύ, αλλά και οι πιο παλιοί, που γνώρισαν την στέρηση και την οικονομική δυστοκία.
Πάμε σε μια επιστροφή στο παρελθόν, με ολέθριες συνέπειες; Ή μήπως σε μια αναγκαστική οικονομική κατάσταση, που θα «επανεκκινήσει» το κράτος;
Η ιστορία θα καταγράψει την πραγματικότητα.
Τι αλλάζει στα εργασιακά
Οι επιχειρησιακές συμβάσεις θα κατισχύουν των κλαδικών, χωρίς να ορίζεται πλαφόν στη μείωση μισθών, αλλά με «πάτωμα» τον κατώτατο μισθό των 740 ευρώ. Επίσης, για την υπογραφή επιχειρησιακών συμβάσεων δεν απαιτείται συγκεκριμένη αιτιολόγηση που θα βασίζεται στα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης.
Πιο αναλυτικά σχετικά με τις διατάξεις που θα διέπουν την αγορά εργασίας αποφασίστηκε:
- Επανακαθορισμός του υπολογισμού της αμοιβής εργαζομένων μερικής απασχόλησης ώστες αυτή συμπεριλανβανομένων αποδοχών από πρόσθετη εργασία να είναι ανάλογη με την αμοιβή εργαζομένου πλήρους απασχόλησης σε ανάλογη θέση.
- Επέκταση του χρόνου διαθεσιμότητας εργαζομένου από έξι σε εννέα μήνες για επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.
- Αύξηση της διάρκειας απαχόλησης σε έμμεσο εργοδότη από 18 σε 36 μήνες μετά την πάροδο των 36 μηνών η σύμβαση μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου.
- Η δοκιμαστική περίοδος εργασίας θα έχει διάρκεια έως 12 μήνες και η σύμβαση εργασίας μπορεί να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση ή αποζημίωση.
- Ο χρόνος προειδοποίησης για απόλυση εργαζομένου με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου καθορίζεται σε ένα μήνα. Σε περίπτωση μη προειδοποίησης, τότε προβλέπεται αποζημίωση απόλυσης ενός μηνός.
- Απλούστευση των διαδικασιών για την ανακοίνωση στοιχείων στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και της εποπτείας τήρησης της εργατικής νομοθεσίας.
- Εισάγεται, η «Ειδική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας» (ΕΕΣΣΕ), που κύριο σκοπό έχει τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας, καθώς και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
- Εξερχόμενη του υπουργικού συμβουλίου, η Λούκα Κατσέλη, δήλωσε ότι θα πρέπει να εξασφαλισθεί πρώτα η σύμφωνη γνώμη του οικείου συνδικάτου. Σε αντίθετη περίπτωση, είπε, θα ισχύουν οι κλαδικές συμβάσεις.
Οι αλλαγές στις ΔΕΚΟ
Πλαφόν στις ετήσιες αποδοχές των εργαζομένων αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου. Εξαιρούνται Πρόεδροι, Διοικητές και Διευθύνοντες Σύμβουλοι (για τους οποίους ισχύει το πλαφόν που είχε οριστεί με τον νόμο 3833/2010). Η ρύθμιση αυτή αφορά περίπου το 10% των υπαλλήλων των ΔΕΚΟ συνολικά.
Σε όσους αμείβονται με πάνω από 4.000 ευρώ η μείωση θα ανέρχεται στο 25%. Σε όλες τις ΔΕΚΟ θα περικοπούν μισθοί που θα υπερβαίνουν τα 1.800 ευρώ, ενώ στις ελλειμματικές ΔΕΚΟ θα υπάρξουν μειώσεις μισθών 10% και στους μισθούς κάτω των 1.800 ευρώ. Όσον αφορά τους διοικητές των ΔΕΚΟ η αμοιβή τους εξισώνεται με αυτή των Γενικών Γραμματέων των υπουργείων, δηλαδή 4.000 ευρώ.
Συγκεκριμένα
-Μείωση αποδοχών κατά 10% σε αποδοχές που ξεπερνούν τα 1.800 ευρώ τον μήνα (μικτά). Απαλλάσσονται τα επιδόματα οικογενειακής κατάστασης και ανθυγιεινής εργασίας. Η ρύθμιση αυτή αφορά προοδευτικά (ξεκινώντας από οριακές μειώσεις στις αποδοχές και φτάνοντας στη μέγιστη μείωση του 10%) σε περίπου 89% των υπαλλήλων των ΔΕΚΟ. Μόνο 11% των υπαλλήλων ΔΕΚΟ έχουν μηνιαίες μικτές αποδοχές κάτω από 1800 ευρώ.
-Σε επίπεδο φορέα, θέσπιση ανώτατης δαπάνης 10% επί των συνολικών δαπανών μισθοδοσίας για αμοιβές όπως υπερωριακής εργασίας, υπερεργασίας, εκτός έδρας, οδοιπορικών, καθώς και εργασίας τις εξαιρέσιμες μέρες. Η ρύθμιση αυτή θα επηρεάσει τους υπαλλήλους ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση θα κατανείμει τις αμοιβές.
-Μέγιστη δυνατή μείωση συνολικών αμοιβών ενός εργαζόμενου 25%.
Γίνεται καθολική η εφαρμογή του κανόνα της 1 πρόσληψης ανά 5 αποχωρήσεις στον δημόσιο τομέα, μειώνονται κατά 10% οι αποδοχές στην Αγροτική Τράπεζα για αμοιβές άνω των 1.800 ευρώ, και ακυρώνονται οι προσλήψεις 700 ατόμων που είχαν επιλεγεί έπειτα από διαγωνισμό της ΑΤΕ.
Μειώνονται για το 2011 κατά 15% σε σχέση με το 2010 οι συμβάσεις προσωπικού με σχέση ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου.
Ορίζεται ακόμη, ότι η μείωση των συνολικών αμοιβών ενός εργαζόμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25%.
Ρυθμίσεις για ευελιξία στην αγορά εργασίας
Στον ιδιωτικό τομέα, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της αμοιβής των εργαζομένων με μερική απασχόληση ώστε η αμοιβή τους, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής από τυχόν πρόσθετη εργασία, να είναι ανάλογη με του εργαζόμενου πλήρους απασχόλησης σε ανάλογη θέση εργασίας, χωρίς προσαυξήσεις. Με τα μέχρι τώρα ισχύοντα αν ο εργαζόμενος παρείχε εργασία πέραν της συμφωνημένης, δικαιούταν την αντίστοιχη αμοιβή με προσαύξηση 10%.
Η διάρκεια της απασχόλησης εργαζομένων σε έμμεσο εργοδότη (ενοικίαση εργαζομένων) επεκτείνεται από τους 18 μήνες στους 36 αλλά μετά την πάροδο των 36 μηνών ο εργαζόμενος θεωρείται ότι έχει σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου με τον έμμεσο εργοδότη.
Ρυθμίζεται για πρώτη φορά με νόμο η δοκιμαστική περίοδος εργασίας, στο πλαίσιο της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι η δοκιμαστική περίοδος θα έχει διάρκεια έως 12 μήνες, και η σύμβαση εργασίας μπορεί να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης, εκτός κι αν έχει συμφωνηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη κάτι άλλο.
Επανακαθορίζεται ο χρόνος προειδοποίησης για την απόλυση εργαζόμενου με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, διάρκειας εργασίας από 12 μήνες έως 24 μήνες, σε ένα μήνα. Σε περίπτωση μη προειδοποίησης, τότε προβλέπεται αποζημίωση απόλυσης ενός μηνός.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σελίδες