18/2/11

Αρνητική απάντηση στην ΕΤΕ


H Alpha Bank με ανακοίνωσή της το απόγευμα της Παρασκευής, απάντησε αρνητικά στην πρόταση της Εθνικής Τράπεζας για φιλική συγχώνευση. Οι όροι της προσφοράς κρίθηκαν ασύμφοροι. Δείτε τι αναφέρει η Alpha στην ανακοίνωσή της
Στην απόρριψη της προσφοράς της Εθνικής Τράπεζας για φιλική συγχώνευση, προχώρησε το απόγευμα της Παρασκευής η Alpha Bank.
Στις 3 Φεβρουαρίου 2011, η Εθνική και η Alpha υπέγραψαν μια συμφωνία εμπιστευτικότητας, αποκλειστικών διαπραγματεύσεων και αποχής από λήψη εναλλακτικών μέτρων ("NDA") και τα αντίστοιχα στελέχη διοίκησης εισήλθαν σε συζητήσεις σχετικά με τους όρους της πρότασης (δείτε εδώ αναλυτικά την πρόταση της ΕΤΕ).
To διοικητικό συμβούλιο της Alpha Bank, έκρινε ότι με τους παρόντες όρους η συγχώνευση είναι ασύμφορη.
"Αυτή τη στιγμή πήραμε μια πρόταση από την Εθνική Τράπεζα μη ηθελημένη και αρνούμαστε να προχωρήσουμε σε μια τέτοια κίνηση" αναφέρεται σε ανακοίνωση της τράπεζας.
Ειδικότερα, σε απάντηση επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Alpha Bank ανακοινώνει ότι:
"Στις 18 Ιανουαρίου 2011, έλαβε μη αιτηθείσα έγγραφη πρόταση της Εθνικής Τράπεζας περί συγχωνεύσεως των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων δια απορροφήσεως της Alpha από την Εθνική Τράπεζα.
Ειδικότερα η πρόταση, μεταξύ άλλων:
*Διελάμβανε ότι η συγχώνευση θα διενεργείτο δυνάμει σχέσεως ανταλλαγής 11 κοινών μετοχών εκδόσεως της Alpha Bank προς 8 μετοχές εκδόσεως της Εθνικής, και
*Παρέθετε τις εκτιμώμενες ωφέλειες εκ της συνενώσεως των πιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας νέων πηγών εισοδήματος και εξοικονομήσεως δαπανών.
Εν συνεχεία, η Alpha Bank υπέγραψε με την Εθνική σύμφωνο εμπιστευτικότητος, το οποίο, μεταξύ άλλων, προέβλεπε ως καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων επί της προτάσεως, την 18η Φεβρουαρίου 2011, και εισήλθε σε διερευνητικές συνομιλίες μετά της Εθνικής, επικουρούμενη από ειδικούς προς τούτο συμβούλους.
Κατ' ακολουθίαν, το Διοικητικό Συμβούλιο της ALPHA, στην από 18ης Φεβρουαρίου 2011 συνεδρίασή του, απεφάσισε ομοφώνως, μετά προσήκουσα μελέτη των όρων της, όπως απορρίψει την πρόταση, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός μεν την αβεβαιότητα που η τρέχουσα συγκυρία δημιουργεί, αφετέρου το περιεχόμενο της προτάσεως, οι όροι της οποίας κρίνονται ασύμφοροι για τους μετόχους της ALPHA".
news247.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σελίδες