Του Νεκτάριου Νώτη

Τη λύση της καταβολής των οφειλών του προς προμηθευτές κι επιχειρήσεις μέσω της έκδοσης ομολόγων επιλέγει το υπουργείο Οικονομικών για να δικαιολογήσει τη στάση πληρωμών που έχει κηρύξει εδώ και εννέα μήνες. Στο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή προβλέπεται ότι:

«Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να εξοφλεί παντός είδους υποχρεώσεις του, σε εθνικό ή αλλοδαπό νόμισμα, προς όλους τους φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, με τη σύμφωνη γνώμη τους, με έκδοση κρατικών χρεογράφων εντόκων γραμματίων ή ομολόγων ή άλλων τίτλων δανεισμού, στο πλαίσιο του εκάστοτε εκτελούμενου κρατικού Προϋπολογισμού. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται το ύψος των εκδιδόμενων τίτλων, ο σκοπός, οι όροι, οι διαδικασίες και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια που αφορά την έκδοσή τους. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 12 Δεκεμβρίου 2010».

Με την διάταξη αυτή το οικονομικό επιτελείο επιβεβαιώνει το «δεν πληρώνω, δεν πληρώνω» του ελληνικού δημοσίου. Με το μέτρο αυτό, όμως, κάθε άλλο παρά λύνεται το πρόβλημα ρευστότητας των ελληνικών επιχειρήσεων καθώς με τα ομόλογα αυτά η είσπραξη των οφειλών μετατίθεται για άγνωστο πότε. Όλα αυτά την ώρα που -σύμφωνα με στοιχεία του ΕΒΕΑ- οι κάθε είδους οφειλές του δημοσίου ξεπερνούν τα 7 δισ. ευρώ και ακόμα δεν έχουμε ενσωματώσει την κοινοτική οδηγία που προβλέπει καταβολή των οφειλών του δημοσίου σε 30 ημέρες προς όλες τις επιχειρήσεις και σε 60 ημέρες εάν πρόκειται για φαρμακευτικές. 

Και να δεχθούμε την κρισιμότατη δημοσιονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ελληνική οικονομία ώστε να δικαιολογήσουμε το γεγονός ότι το κράτος ίσως να μη δύναται να πληρώσει σε 30 ημέρες, πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψιν και την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση από πλευράς ρευστότητας στην οποία βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει, όσο το δυνατόν συντομότερα, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου να κάνει γνωστούς τους όρους και τις προϋποθέσεις της πληρωμής των επιχειρήσεων αυτών μέσω ομολόγων. Επίσης δεν είναι δυνατόν το κράτος να καθυστερεί τόσο πολύ τις πληρωμές του και την ίδια ώρα να αγνοεί τη δύσκολη κατάσταση των επιχειρήσεων προβλέποντας ποινές φυλάκισης και αυτόφωρη διαδικασία για κάθε είδους οφειλές των επιχειρήσεων προς το δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους οργανισμούς κι επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα ακόμα και για 1 ευρώ.
capital.gr