9/1/11

Ζήσε τον μύθο σου στον ΕΟΤΤη μαύρη τρύπα στον ΕΟΤ με σωρεία παραβάσεων αλλά και περιπτώσεις κακοδιαχείρισης διαπίστωσαν, με έλεγχό τους, τα μέλη του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης. Όργιο αποσπάσεων και εγκρίσεων δαπανών, χωρίς αιτιολόγηση. Πειθαρχική δίωξη κατά 14 υπαλλήλων
Σωρεία παραβάσεων της ελληνικής νομοθεσίας αλλά και περιπτώσεις κακοδιαχείρισης των κονδυλίων για την προβολή του ελληνικού τουρισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό, διαπίστωσαν τα μέλη του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, σε έλεγχο, που διενήργησαν στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ).
Το πόρισμα παραδόθηκε στον υπουργό Πολιτισμού Π. Γερουλάνο και διαβιβάσθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, στον πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις δικές τους ενέργειες και στον πρόεδρο του ΕΟΤ για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά 14 στελεχών και υπαλλήλων του Οργανισμού.
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε, μεταξύ άλλων:
- Κατά τα έτη 2008-2009, οι εγκεκριμένες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του ΕΟΤ για δημόσιες σχέσεις, αυξήθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη διετία κατά 32%.
- Ο Οργανισμός προέβη σε ενέργειες δημοσίων σχέσεων και ανέλαβε υποχρεώσεις, χωρίς προηγουμένως να έχει καταρτισθεί ένα ενιαίο και αναλυτικό πρόγραμμα για το εσωτερικό και το εξωτερικό, με το οποίο να προσδιορίζονται συγκεκριμένοι στόχο
Πολύ περισσότερο, ο Οργανισμός προέβη, μεταξύ άλλων, σε:
- Απευθείας αναθέσεις προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών, χωρίς να συντρέχουν λόγοι που να δικαιολογούν την κατ’ εξαίρεση προσφυγή στη διαδικασία αυτή.
- Απευθείας αναθέσεις και διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών, με κατάτμηση της προς προμήθεια ποσότητας και αξίας των αυτών ή ομοειδών υλικών, αντί διενέργειας ανοικτών διαγωνισμών.
- Παράκαμψη του ΔΣ του ΕΟΤ, αφού με την πρακτική της κατάτμησης των προμηθειών, οι σχετικές αναθέσεις πραγματοποιούνταν μόνο με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ.
- Δεν διενεργήθηκε ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια διαφημιστικού υλικού.
Επιπλέον, υπάρχουν σημαντικά ευρήματα ως προς τις αναθέσεις προμηθειών, μέσω της Δ/νσης Υπηρεσιών Εξωτερικού.
Αδιαφανείς διαδικασίες
Συμπερασματικά, στο σύνολό τους, οι οικονομικές ενισχύσεις που εγκρίθηκαν κατά την ελεγχόμενη διετία και επιβάρυναν με ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσό τον Οργανισμό, αποφασίσθηκαν με διαδικασίες που δεν μπορούν να εγγυηθούν τη διαφάνεια.
Διαπιστώθηκε ακόμη ή έκδοση αποφάσεων έγκρισης δαπανών φιλοξενίας σε χρόνο που οι φιλοξενίες είχαν ήδη πραγματοποιηθεί, χωρίς σε ορισμένες περιπτώσεις να αναφέρεται ο αριθμός, η ταυτότητα και η ιδιότητα των φιλοξενουμένων προσώπων ή χωρίς τα στοιχεία αυτά να προκύπτουν από έγκυρο αποδεικτικό παραστατικό.
Τέλος, διαπιστώθηκαν εγκρίσεις και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις εκ των υστέρων μετακίνησης μεγάλου αριθμού προσώπων με μη υπαλληλική ιδιότητα με δαπάνη του ΕΟΤ κατά το έτος 2008, χωρίς ειδική αιτιολόγηση.
Προώθηση δικαιολογητικών για πληρωμή δαπανών μετακίνησης προσώπων με μη υπαλληλική ιδιότητα, χωρίς έλεγχο εάν η θέση στην οποία πραγματοποιήθηκε η μετακίνηση και η κατηγορία ξενοδοχείου στο οποίο διέμεινε ο δικαιούχος, ήταν σύμφωνες με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.
Έγκριση μίσθωσης αυτοκινήτων στο εσωτερικό και εξωτερικό χωρίς να προκύπτει η συνδρομή των προβλεπόμενων από το νόμο προϋποθέσεων
Κατά τον έλεγχο εντοπίσθηκαν στελεχώσεις γραφείων, χωρίς να προβλέπονται από τη νομοθεσία, "εικονικές" αποσπάσεις υπαλλήλων σε γραφεία του Οργανισμού στο εξωτερικό, ή άλλες, υπαλλήλων συγκεκριμένης κατηγορίας, για τις οποίες δεν υπάρχει κάλυψη του νόμου, αποσπάσεις υπαλλήλων, χωρίς προηγούμενη προκήρυξη ή πρόσκληση ενδιαφέροντος, ενίοτε δε με κριτήριο την κάλυψη προσωπικών αναγκών των υπαλλήλων και όχι υπηρεσιακών κ.α.
Ζήσε τον μύθο σου στον ΕΟΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σελίδες