17/2/11

Τι αλλάζει στις συντάξεις των στρατιωτικών

του Κώστα Κατικού
Σύνταξη με 6 έως 10 χρόνια επιπλέον «στο χακί» θα πάρουν οι «ένστολοι» που δεν θα συμπληρώσουν μέχρι το 2015 τα 24,5 έτη πραγματικής υπηρεσίας και την 20ετία, αν έχουν τρία παιδιά. Θα απαιτούνται είτε 40 χρόνια υπηρεσίας, είτε η συμπλήρωση του 60ού έτους.
Λιγότερες θα είναι οι θυσίες για όσους μέσα στο διάστημα αυτό (2011-2014, 2015) θεμελιώσουν δικαίωμα και «πιάσουν» τα απαιτούμενα συντάξιμα έτη, καθώς ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής τους στην υπηρεσία, θα είναι μικρότερος από 10 ή 6 χρόνια.
Οσοι όμως έχουν εξασφαλίσει τα 24,5 έτη (ή τα 20 για τρίτεκνους) ώς τις 31-12-2010, τη γλιτώνουν «αναίμακτα» από το «ναρκοπέδιο» των ρυθμίσεων που φέρνει το νέο ασφαλιστικό (ν. 3865/10), καθώς θα συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε με τις παλιές ρυθμίσεις.
Στρατηγικής σημασίας, είναι τα πλασματικά χρόνια καθώς μετρούν στο διπλάσιο, ανεβάζουν συνολικά την πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και μπορεί να αποδειχθούν «σωτήρια» για να αποφευχθεί ο κίνδυνος να μείνουν στο χακί για 40 χρόνια οι νέοι που ξεκινούν σταδιοδρομία στις Ενοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και την Πυροσβεστική.
Τα παραπάνω σημεία, καθώς και όλες οι νέες ρυθμίσεις, εξειδικεύονται, στην εγκύκλιο που υπέγραψε ο υφυπουργός Οικονομικών Φ. Σαχινίδης και η οποία δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.
Μία από τις βασικές ρυθμίσεις είναι αυτή που εξισώνει τους άντρες με τις γυναίκες στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, όταν υπάρχουν τρία παιδιά στην οικογένεια. Ετσι, στο εξής αποκτά και ο άντρας στρατιωτικός το δικαίωμα να αποχωρήσει με τις ίδιες προϋποθέσεις που ίσχυαν μόνο για τη σύζυγό του, έχοντας «κλειδώσει» την 20ετία.
Στην πράξη αξιωματικός που υπηρετεί στις Ενοπλες Δυνάμεις, έχει τρία παιδιά και ώς το 2010 είχε 20 χρόνια στο «χακί», μπορεί να αποχωρήσει μαζί με τη σύζυγό του αν υπηρετεί και η ίδια στο στρατό. Από φέτος όμως τα έτη αυξάνονται. Ετσι, όσοι πιάσουν την 20ετία μέσα στο 2011, θεμελιώνουν δικαίωμα για να συνταξιοδοτηθούν με 21 έτη πραγματικής υπηρεσίας, όσοι πιάσουν 20ετία το 2012 θα φύγουν με 23 έτη και αν η 20ετία έρθει το 2013, η αποχώρηση θα γίνει με 25ετή υπηρεσία.
Κατά ανάλογο τρόπο αυξάνονται από τα 24,5 στα 30,5 τα συντάξιμα χρόνια για τις υπόλοιπες κατηγορίες των ένστολων. Διαφορετικά, ο «πήχυς» ανεβαίνει στα 40 έτη υπηρεσίας ή στο 60ό έτος της ηλικίας.

Παραδείγματα
α) Στρατιωτικός ο οποίος την 31-12-2010 έχει συμπληρώσει 18 έτη πραγματική στρατιωτική υπηρεσία, από τα οποία 7 υπολογίζονται διπλάσια, επειδή διετέλεσε σε κατάσταση πτητικής ενέργειας, έχει θεμελιώσει κατά την ανωτέρω ημερομηνία συνταξιοδοτικό δικαίωμα, αφού η συνολική συντάξιμη υπηρεσία του ανέρχεται σε 25 έτη και επομένως μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε και να συνταξιοδοτηθεί με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν πριν την 21-7-2010 (ημερομηνία ισχύος του ν.3865/2010).
β) Στρατιωτικός ο οποίος την 31-12-2010 έχει συμπληρώσει 18 έτη πραγματική στρατιωτική υπηρεσία, από τα οποία 4 υπολογίζονται διπλάσια, επειδή διετέλεσε σε κατάσταση πτητικής ενέργειας, δεν έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα την 31-12-2010, αφού η συνολική συντάξιμη υπηρεσία του, κατά την ημερομηνία αυτή, ανέρχεται σε 22 έτη. Ο στρατιωτικός αυτός μπορεί να αποχωρήσει από την Υπηρεσία όταν θα έχει συμπληρώσει τα έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Δηλαδή, εάν ο ανωτέρω, με συνυπολογισμό και του διπλάσιου χρόνου, συμπληρώνει τα 24½ έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας το έτος 2012, θα συνταξιοδοτηθεί όποτε συμπληρώσει 27 ½ έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας ή και μετά.
γ) Στρατιωτικός ο οποίος την 31-12-2010 έχει συμπληρώσει 16 έτη πραγματική στρατιωτική υπηρεσία, από τα οποία 10 υπολογίζονται διπλάσια, επειδή διετέλεσε σε κατάσταση πτητικής ενέργειας, δεν έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα την 31-12-2010, επειδή η πραγματική στρατιωτική υπηρεσία του ανέρχεται σε 16 έτη και επομένως δεν μπορεί να γίνει ο κατά τα ανωτέρω διπλασιασμός. Ο διπλασιασμός του χρόνου του ανωτέρω στρατιωτικού θα γίνει μετά το έτος 2011 και επομένως για το διπλασιασμό αυτό απαιτείται πλέον η συμπλήρωση 25 ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Με βάση τα ανωτέρω ο προαναφερόμενος στρατιωτικός θα μπορεί να αποχωρήσει από την Υπηρεσία από το έτος 2019 και μετά, οπότε θα έχει συμπληρώσει 25 έτη πραγματική στρατιωτική υπηρεσία και θα μπορεί να υπολογισθεί διπλάσιος ο χρόνος πτητικής ενέργειάς του, ώστε να συμπληρωθούν τα 40 έτη υπηρεσίας που είναι απαραίτητα για να συνταξιοδοτηθεί ο στρατιωτικός που θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά.

ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ

Στον απαιτούμενο χρόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι χρόνοι υπηρεσίας.
α) ο χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
β) ο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 του π.δ. 169/2007 καθώς και του άρθρου 8 του ν.2084/1992.
γ) ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης (αφορά μόνον όσους έχουν καταταγεί για πρώτη φορά από 01-01-1983 και μετά, χωρίς καμία προϋπηρεσία στο Δημόσιο πριν την ημερομηνία αυτή).

ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
α) Ο χρόνος υπηρεσίας των στρατιωτικών που τελούν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας, ενέργειας αλεξιπτωτιστή ή υποβρύχιου καταστροφέα, ο χρόνος καταδυτικών εξαμήνων
αυτών που υπηρετούν σε υποβρύχια, καθώς και ο χρόνος όσων υπηρετούν σε μονάδες εκκαθάρισης ναρκοπεδίων ξηράς ή σε ναρκαλιευτικά συνεργεία, λογίζεται διπλάσιος σε καιρό ειρήνης και τριπλάσιος σε καιρό πολέμου.
Ο ανωτέρω χρόνος λογίζεται διπλάσιος ή τριπλάσιος, κατά περίπτωση, εφόσον αυτοί που διατελούν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας συμπληρώνουν δεκαοκταετή και οι άλλοι εικοσαετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία.
β) Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν.3865/2010, αυξάνεται, από 01- 01-2011, ο προαναφερόμενος χρόνος σε είκοσι πέντε 25 έτη.
Οι διατάξεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή για όσους έχουν συμπληρώσει την προαναφερόμενη δεκαοκταετή ή εικοσαετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία, κατά περίπτωση, μέχρι την 31-12-2010.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΘΕΜΕΛΙΩΘΕΙ ΜΕΧΡΙ 31-12-2010

Οι στρατιωτικοί (νέοι και παλαιοί ασφαλισμένοι), που θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31-12-2010 (συμπλήρωση 24 ½ ετών συντάξιμης υπηρεσίας), δεν θίγονται, όποτε και αν αποχωρήσουν (ακόμα και μετά την 1-1-2015, έτος που αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης).
Επίσης, τα στελέχη των ειδικών κατηγοριών (ιπτάμενοι, υποβρύχιοι καταστροφείς, ναρκαλιευτές, πυροτεχνουργοί, αλεξιπτωτιστές, υπηρετούντες σε υποβρύχια, ΕΚΑΜ, κ.λπ.), εφόσον έχουν συμπληρώσει
μέχρι την 31-12-2010 δεκαοκταετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία (προκειμένου για όσους διετέλεσαν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας) ή εικοσαετή (προκειμένου για τους λοιπούς), μπορούν να διπλασιάσουν το χρόνο που διετέλεσαν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας, ενέργειας αλεξιπτωτιστή ή υποβρύχιου καταστροφέα, το χρόνο καταδυτικών
εξαμήνων γι’ αυτούς που υπηρετούν σε υποβρύχια κ.λπ., οποτεδήποτε και αν αποχωρήσουν από την Υπηρεσία.

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Από φέτος για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης των στρατιωτικών, που συμπληρώνουν 24½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας απαιτούνται:
- 26 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας το 2011.
- 27 ½ έτη το 2012.
- 29 έτη το 2013.
- 30 ½ έτη το 2014.
Για όσους θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και το 2014
(συμπλήρωση 24 ½ ετών συντάξιμης υπηρεσίας), ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξής τους δεν επηρεάζεται.
Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01-01-2015 και μετά, θα
συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας.

Δωρεάν μια 3ετία για σύνταξη με 40ετία

Προσαυξάνεται κατά 3 έτη η συντάξιμη υπηρεσία όλων των ένστολων που έχουν καταταγεί μέχρι 31-12-1995, υπό την προϋπόθεση ότι συμπληρώνουν τα 24,5 έτη για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από την 1-1-2015 και μετά. Αυτή η «δωρεάν» 3ετία, συνυπολογίζεται για να έρθει νωρίτερα η 40ετία για σύνταξη.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Καταργείται για όσους στρατιωτικούς, γενικά, θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01-01-2011 και μετά η προϋπόθεση της συμπλήρωσης 25 ετών συντάξιμης υπηρεσίας, προκειμένου αυτοί να προσμετρήσουν το χρόνο σπουδών τους για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου σχολής ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Ανεξαρτήτως του χρόνου της κατάταξής τους και των ετών συντάξιμης υπηρεσίας τους, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το χρόνο αυτό τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση της σύνταξής τους, πληρώνοντας εισφορά 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών τους για κάθε μήνα αναγνώρισης.
Επίσης για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και του Πυροσβεστικού Σώματος η αναγνώριση ως συντάξιμου του χρόνου υπηρεσίας (5 έτη) που λογίζεται στο διπλάσιο, γίνεται με πληρωμή εισφοράς 20%, επί της αποζημίωσης που λαμβάνουν για εργασία πέραν του πενθημέρου και μέχρι της αποζημίωσης των 60 μηνών.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΛΙΤΕΣ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Συντάξιμη από το Δημόσιο, θα είναι η ασφάλιση που είχαν στο ΙΚΑ οι Οπλίτες και Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης (ΟΠΥ-ΕΠΥ), όπως και ο χρόνος υπηρεσίας των ανακαταταγμένων Εφέδρων Αξιωματικών Μακράς Διάρκειας. Ο χρόνος ασφάλισής τους στο ΙΚΑ αναγνωρίζεται με δαπάνη του Δημοσίου και ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων.
Στη συνέχεια το Δημόσιο θα μπορεί να ζητήσει πίσω από το ΙΚΑ τις εισφορές που καταβλήθηκαν και κατά το μέρος που αφορούν επικουρική σύνταξη, επιστρέφονται στα Μετοχικά Ταμεία (ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΜΤΑ). Επίσης οι έφεδροι εξ εφέδρων Αξιωματικοί του άρθρου 53 του ν. 833/1937, υπάγονται στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου. Ο χρόνος ασφάλισής τους, σε άλλα Ταμεία πλην εκείνων στα οποία ασφαλίζονται τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση της καταβολής των προβλεπομένων ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου) από τους ίδιους
adesmeytos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σελίδες