21/3/11

Υπ.Παιδείας: Νέο Σύστημα εισαγωγής σε ΑΕΙ, ΤΕΙ


Να εφαρμοστεί μικτό σύστημα εισαγωγής στα ανώτατα Ιδρύματα, με συνυπολογισμό βαθμού απολυτηρίου του κάθε υποψηφίου, των επιδόσεων του στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και των κριτηρίων που θέτουν τα ίδια τα ΑΕΙ και ΤΕΙ, ζητεί το 55% των ερωτηθέντων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που παρουσίασε την Κυριακή το υπουργείο Παιδείας.
Βάσει της έρευνας, το 86,5% των ελληνικών οικογενειών κρίνει ότι ο τρόπος διδασκαλίας στο λύκειο ευνοεί την απομνημόνευση και την αποστήθιση. Επίσης, το 48,9% του δείγματος, απαντάει ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα του λυκείου σήμερα δεν προάγουν την δημιουργική και κριτική σκέψη των μαθητών και το 54,8% ότι δεν προετοιμάζουν τους μαθητές για το μέλλον τους.


Η έρευνα παρουσιάστηκε παραμονές της ανακοίνωσης των αναλυτικών προγραμμάτων του Νέου Λυκείου που θα εφαρμοστούν από την επόμενη σχολική χρονιά και έγινε πανελλαδικά σε ένα δείγμα 2.000 ατόμων και χρηματοδοτήθηκε από κοινοτικά κονδύλια.

Η αναποτελεσματικότητα του σχολικού προγράμματος οδηγεί στην παραπαιδεία κρίνει το 50% του δείγματος, ενώ ένα ποσοστό 33,2% απαντάει ότι το φαινόμενο αυτό θα μειωθεί εάν αλλάξει ο τρόπος εισαγωγής στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ.

Ένα 73,3% των ελληνικών οικογενειών θέλουν να σπουδάσουν τα παιδιά τους εκείνο που πραγματικά θέλουν και όχι να επιλέξουν τα σπουδές τους με κριτήριο την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Επίσης, ένα 67% κρίνει ότι οι εισακτέοι στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας, είναι περισσότεροι από όσους «αντέχει» η χώρα.

Ένα ποσοστό του δείγματος που ξεπερνάει το 40% κρίνουν αναποτελεσματική την μορφή της δευτεροβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης της χώρας και ζητούν την αναβάθμιση της.

Ακόμη, στην έρευνα του υπουργείου Παιδείας, το 62,4% των ερωτηθέντων εκφράζουν την άποψη ότι τα Θρησκευτικά πρέπει να είναι «σίγουρα και μάλλον μάθημα επιλογής», ενώ το 37% τα χαρακτηρίζει «σίγουρα και μάλλον υποχρεωτικά».

Ποσοστά που ξεπερνούν το 50% των ερωτηθέντων κατατάσσουν στην κατηγορία του «σίγουρα και μάλλον επιλογής» τα μαθήματα των πολιτικών επιστημών, δεύτερης ξένης γλώσσας, μουσικής, εικαστικών.

Αντιθέτως, τέλος, ένα 88,9% του δείγματος κατατάσσει στην κατηγορία «σίγουρα και μάλλον υποχρεωτική» την διδασκαλία της Ιστορίας, μαζί με τα άλλα μαθήματα υποδομής (Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Αρχαία και Νέα Ελληνικά, Βιολογία κ.α.)
news247.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σελίδες