16/3/11

Επιστροφή στην εποχή των "Κλαδικών"

Επιστροφή στην εποχή των «Κλαδικών»Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ

Στο δρόμο της επιστροφής στην αλήστου μνήμης εποχή Κουτσόγιωργα οδεύει το ελληνικό Δημόσιο, με τη σύσταση ενός σώματος πραιτοριανών που θα περιοδεύει στα υπουργεία και θα επιβλέπει το έργο των εργαζομένων σ’ αυτά.
Στην πραγματικότητα θα είναι το «μάτι» και το «αφτί» της κυβέρνησης στο χώρο των δημοσίων υπαλλήλων, όπου φουντώνει το κίνημα της «λευκής απεργίας» ως απάντηση στις επώδυνες αλλαγές στο μισθολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς.
Τα μέλη της διυπουργικής ομάδας δράσης θα επιφορτισθούν με την αρμοδιότητα της μέτρησης της παραγωγικότητας του προσωπικού που απασχολείται στο δημόσιο τομέα, ενώ θα
διατυπώνουν τη γνώμη τους για τη συνέχιση ή μη της λειτουργίας μιας δημόσιας υπηρεσίας.
Παράλληλα, θα επεμβαίνουν σε ειδικές περιπτώσεις έχοντας λόγο ακόμη και για την προαγωγική διαδικασία των υπαλλήλων και τη χορήγηση των διαφόρων επιδομάτων.
Αφού καταγράψουν την κατάσταση σε ένα δημόσιο φορέα αξιολογώντας το έργο του, θα συντάσσουν αναλυτική έκθεση πεπραγμένων η οποία θα αποτελεί τον «μπούσουλα» για τις αλλαγές που θα κάνει η διοίκησή του.
Η συγκεκριμένη ομάδα θα δημιουργηθεί αποκλειστικά και μόνο από άτομα προερχόμενα από την κρατικοδίαιτη νομενκλατούρα του ΠΑΣΟΚ, που θα βαπτισθούν εξειδικευμένοι επιστήμονες.
Προϋπόθεση βέβαια θα είναι η καθολική εφαρμογή σε όλο το δημόσιο των γενικών και ειδικών δεικτών μέτρησης της αποδοτικότητας των επί μέρους υπηρεσιών, καθώς και του προσωπικού τους.
Οι επιπτώσεις από την εισαγωγή κριτηρίων στη μέτρηση της παραγωγικότητας θα είναι τέσσερις:
* Το ύψος των ετησίων προϋπολογισμών κάθε υπουργείου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ θα διαμορφώνεται προς τα πάνω ή προς τα κάτω ανάλογα με την υλοποίηση των αποτελεσμάτων του επιχειρησιακού σχεδιασμού.
* Το ύψος των τελικών αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων με τη χορήγηση ή όχι συγκεκριμένων επιδομάτων θα συναρτάται με την υλοποίηση των στόχων που θα τίθενται ανά οργανική ομάδα.
* Οι προαγωγές των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα και η ατομική αξιολόγηση θα διαμορφώνονται από τις επιδόσεις τους στην εφαρμογή των προγραμμάτων αποδοτικότητας.
* Τέλος, στις υπηρεσίες που θα κρίνονται αντιπαραγωγικές θα μπαίνει «λουκέτο» ή θα συγχωνεύονται.
Χρήσιμο εργαλείο για την εφαρμογή των δεικτών θα αποτελέσει η καταγραφή των ειδικοτήτων, ώστε στη συνέχεια να υπάρξει λειτουργική αξιολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών κυρίως προς το συναλλασσόμενο κοινό.
adesmeytos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σελίδες