12/4/11

Μείωση ζημιών για 18 ΔΕΚΟ


Βελτίωση του οικονομικού αποτελέσματος κατά 61% (136,7 εκατ. ευρώ), παρουσιάζουν στο α΄ δίμηνο του έτους 18 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί, σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Υπουργείου Οικονομικών, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΟΙΚ.
Όπως τονίζεται, τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων του διμήνου Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2011 σε σύγκριση με το αντίστοιχο δίμηνο του 2010 για τις 18 εταιρίες, που υπέβαλαν τα μηνιαία στοιχεία και για τις δύο περιόδους, είναι τα εξής:
* Παρουσιάζεται μείωση των ζημιών κατά 61% το δίμηνο 2011 σε σύγκριση με το δίμηνο 2010 ήτοι μείωση κατά €136,7 εκατ.
* Το σύνολο των εξόδων για το δίμηνο του 2011 σε σχέση με το δίμηνο του 2010 παρουσιάζει
μείωση της τάξης του 36%. Η μείωση αυτή αποδίδεται κυρίως σε:
- Μείωση κατά 30% το 2011 των δαπανών μισθοδοσίας, αποτέλεσμα της εφαρμογής του Ν.3899/10, της μείωσης του αριθμού των απασχολουμένων καθώς της εφαρμογής του Ν. 3845/10 με έναρξη ισχύος από 1/6/2010.
- Μείωση κατά 52% το 2011 των αμοιβών και εξόδων τρίτων.
- Μείωση των διαφόρων λειτουργικών εξόδων κατά 69% το 2011.
* Καταγράφεται μείωση των συνολικών εσόδων (συμπεριλαμβανομένων των επιχορηγήσεων) το δίμηνο του 2011 σε σχέση με το δίμηνο του 2010 κατά 16%.
* Μείωση κατά 32% παρουσιάζει και το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων (τακτικού προϋπολογισμού και λοιπές) το δίμηνο του 2011 οι οποίες περιορίστηκαν σε €67,8 εκατ. από €100,1 εκατ. το δίμηνο του 2010.
Βελτίωση οικονομικού αποτελέσματος και τον Φεβρουάριο, κατά 79% (120 εκατ. ευρώ)
Σχετικά με τα στοιχεία του μηνός Φεβρουαρίου, στην ίδια ανακοίνωση το υπουργείο Οικονομικών σημειώνει πως παρατηρούνται τα εξής:
* Μείωση των ζημιών κατά 79% το Φεβρουάριο 2011 σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2010. Το οικονομικό αποτέλεσμα προ επιχορηγήσεων βελτιώθηκε κατά 62% το Φεβρουάριο 2011 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010.
* Παρατηρείται αύξηση των εσόδων (συμπεριλαμβανομένων των επιχορηγήσεων) κατά 3% και συγκράτηση των δαπανών κατά 39%.
* Ο συνολικός αριθμός απασχολούμενων τον Φεβρουάριο 2011 εμφανίζει μείωση κατά 12% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010 (μείωση κατά 3.336 εργαζόμενους).
newscode.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σελίδες