12/4/11

Το άγρυπνο μάτι του ΣΔΟΕ


Το ρόλο του εφοριακού στις κατά τόπους εφορίες θα παίζουν από εδώ και στο εξής μεσίτες και λογιστές για όσους διακινούν μαύρο χρήμα. Θα ενημερώνουν για τις περιπτώσεις φοροδιαφυγής και τη μη απόδοση ΦΠΑ

Το άγρυπνο μάτι της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης Τρομοκρατίας, καλούνται να παίξουν - με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών - λογιστές, κτηματομεσίτες, έμποροι και άλλοι επαγγελματίες.

Βάσει της εγκυκλίου, οι συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες όταν γνωρίζουν ή έχουν σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι διαπράττεται ή επιχειρείται να διαπραχθεί, έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε να διαπραχθεί νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα την Αρχή.
Οι λογιστές για παράδειγμα, όταν παρατηρήσουν, κατά την άσκηση της εργασίας τους, ότι πελάτες τους ενδεχομένως προβαίνουν σε πράξεις φοροδιαφυγής γενικώς (π.χ. δεν έχουν αποδώσει τους οφειλόμενους φόρους), δεν αποστέλλουν σχετική αναφορά στην Αρχή.
Αντιθέτως, όταν διαπιστώσουν περίπτωση φοροδιαφυγής (π.χ. μη απόδοση Φ.Π.Α.) εκ μέρους πελάτη τους και ταυτόχρονα αγορά από τον ίδιο κινητών ή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας, τότε οφείλουν να αποστείλουν σχετική αναφορά στην ανωτέρω Αρχή.
Οι κτηματομεσίτες, όταν μεσολαβούν στη μεταβίβαση ακινήτων και, από τις γενικές πληροφορίες που συλλέγουν για τους πελάτες τους με βάση τις υποχρεώσεις τους και αποκομίζουν την εντύπωση ότι η γενική οικονομική κατάσταση κάποιου πελάτη δεν δικαιολογεί το ύψος της συναλλαγής, τότε οφείλουν να αποστείλουν σχετική αναφορά στην Αρχή.
Εάν έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας (π.χ. έμποροι πολυτελών αυτοκινήτων) διαπιστώσουν επιμονή του πελάτη για αγορά αυτοκινήτου τοις μετρητοίς τότε οφείλουν και αυτοί να αναφέρουν το γεγονός στην Αρχή.
news247.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σελίδες