12/12/10

Αντικατάσταση αυτοκινήτου με όφελος εως και 2,800€

Αντικατάσταση αμαξιού με όφελος ως και 2.800 ευρώ

Για παλιά Ι.Χ. 12 ετών και πάνω

Όφελος ως και 2.800 ευρώ θα έχουν όσοι αποσύρουν το παλαιό τους Ι.Χ. ηλικίας 12 ετών και άνω και αγοράσουν νέο έως και 2.000 κ.εκ., μετά την απόφαση της κυβέρνησης να επαναφέρει το μέτρο της αντικατάστασης παλαιών Ι.Χ. με κίνητρο τη μείωση ή ακόμη και την πλήρη απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης.

Η απόσυρση αφορά αυτοκίνητα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας μέχρι τις 31/12/1998 και για τα οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλών προηγούμενων ετών. Το μέτρο της απόσυρσης θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται δέκα μέρες μετά την έκδοση της προαναφερθείσας απόφασης και θα ισχύει για αυτοκίνητα που θα αποσυρθούν έως τις 31/12/2011.

Τα οφέλη έχουν ως εξής:

-Όφελος έως και 300 ευρώ για αγορά Ι.Χ. έως900 κ.εκ., καθώς προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης(σήμερα είναι 5%) για αυτοκίνητα με φορολογητέα αξία μέχρι και 6.000 ευρώ.

-Όφελος έως και 960 ευρώ για αγορά Ι.Χ. από 901 έως και 1.400 κ.εκ., καθώς προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης(σήμερα είναι 12%) για αυτοκίνητα με φορολογητέα αξία μέχρι και 8.000 ευρώ.

-Όφελος έως και 1.430 ευρώ για αγορά Ι.Χ. από 1.401 έως 1.600 κ.εκ., καθώς προβλέπεται απαλλαγή από το 65% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης για φορολογητέα αξία μέχρι και 11.000 ευρώ. Σήμερα το τέλος ταξινόμησης είναι 20%.

-Όφελος έως και 2.100 ευρώ για αγορά Ι.Χ. από 1.601 έως 1.800 κ.εκ., καθώς προβλέπεται μείωση του τέλους ταξινόμησης κατά 50% και για φορολογητέα αξία μέχρι και 14.000 ευρώ. Επομένως, το τέλος ταξινόμησης διαμορφώνεται σε 15% επί της φορολογητέας αξίας(από 30% που είναι σήμερα).

--Όφελος έως και 2.800 ευρώ για αγορά Ι.Χ. από 1.801 έως 2.000 κ.εκ., καθώς προβλέπεται μείωση του τέλους ταξινόμησης κατά 50% και για φορολογητέα αξία μέχρι και 14.000 ευρώ. Έτσι, το τέλος ταξινόμησης διαμορφώνεται σε 20% επί της φορολογητέας αξίας από 40% που είναι σήμερα.

Πηγή: «Καθημερινή» 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σελίδες