1/3/11

Ψαλίδι - πιλότος για ∆ΕΚΟ

Η ώρα των ∆ΕΚΟ για περικοπές µισθών και περιορισµό γενικώς των δαπανών τους έφτασε, µε τον υπό γερµανική διοίκηση ΟΤΕ να δείχνει τον δρόµο.

Η διοίκηση του ΟΤΕ ανακοίνωσε χθες δραστικές περικοπές στις αποδοχές των εργαζοµένων του οργανισµού (υπερωρίες, επιδόµατα κ.ά.), αλλά και απολύσεις 120 εργαζοµένων στη θυγατρική εταιρεία CosmOTE.

Πρόκειται για µέτρα που αποτελούν πιλότο γιατιςάλλες δηµόσιες επιχειρήσεις που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο (∆ΕΗ, ΟΠΑΠ κ.ά.). Η κυβέρνηση, υπό το βάρος και των δεσµεύσεων του Μνηµονίου, εµφανίζεται αποφασισµένη να εφαρµόσει τον νόµο του περασµένου ∆εκεµβρίου, που προβλέπει µειώσεις µισθών µέχρι και 25%, πλαφόν τις 4.000 ευρώ καιαφήνει ανέγγιχτους µόνο τους µισθούς κάτω των 1.800 ευρώ. Στις διατάξεις του έχουν κληθεί να προσαρµοστούν και οι εισηγµένες στο Χ.Α. επιχειρήσεις στις οποίες το ∆ηµόσιο έχει πλειοψηφικό ή ακόµη και µειοψηφικό αλλά σηµαντικό ποσοστό, σύµφωνα µε επιστολή που είχε στείλει ο υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου στις διοικήσεις τους τον περασµένο ∆εκέµβριο. Η κυβέρνηση συγκεντρώνει τώρα στοιχεία για τον βαθµό κατά τον οποίο έχει προχωρήσει η εφαρµογή του νόµου και αναλόγως θα κινηθεί ώστε να µην υπάρξουν εξαιρέσεις καιυπεκφυγές καθώς το κλίµα µε την τρόικα δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΤΕ ο άµεσος στόχος των νέων µέτρων, σύµφωνα µε τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο του Οµίλου Μιχ. Τσαµάζ, είναι «να µειωθεί το λειτουργικό κόστος της εταιρείας και να διασφαλιστεί η βιωσιµότητά της».

Ηδη έχουν τεθεί σεεφαρµογή συγκεκριµένες δράσεις για µείωση του κόστους σε όλες τις λειτουργίες του ΟΤΕ. Ειδικά σε ό,τι αφορά τη µείωση του κόστους προσωπικού, οι περικοπές στη µητρική εταιρεία θα έχουν συνολικό ύψος 32 εκατ. ευρώ και θα ισχύσουν σταδιακά από σήµερα. Ορισµένες αφορούν το σύνολο των περίπου 9.200 εργαζοµένων του οργανισµού καιάλλες συγκε κριµένες κατηγορίες προσωπικού.

ΣΤΗΝ COSMOTE
που απασχολεί περίπου 3.500, δροµολογείται η απόλυση 120 εργαζοµένων µε ταυτόχρονη κατάργηση των αντίστοιχων θέσεων εργασίας.

Στόχος είναι η µείωση των λειτουργικών εξόδων της CosmOTE κατά 40 εκατ. ευρώ για το 2011 ενώ, σύµφωνα µε ανακοίνωση της εταιρείας, στους αποχωρούντες θα προσφερθεί πακέτο διευκολύνσεων, το οποίο θα ισοδυναµεί µε αποδοχές από ένα έως τρία έτη, ανάλογα µε την ηλικία, την προϋπηρεσία και την οικογενειακή κατάσταση. Επίσης, θα υπάρξει δυνατότητα διατήρησης, για εύλογο διάστηµα, παροχών όπως είναι η ατοµική και οικογενειακή ασφάλιση υγείας και νοσοκοµειακής περίθαλψης, η κάλυψη δαπάνης φύλαξης τέκνων κ.ά.

∆ΥΣΚΟΛΗ χαρακτήρισε την απόφαση για τη µείωση του προσωπικού σε επιστολή του προς τους εργαζοµένους ο επικεφαλής της εταιρείας Μιχ. Τσαµάζ, επισηµαίνοντας ωστόσο ότι έχει την ευθύνη να εξασφαλίσει «τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα της εταιρείας» και να προστατεύσει «την πλειονότητα των εργαζοµένων της».

32 εκατ. ευρώ
εκτιµάται ότι θα εξοικονοµηθούν από τη µείωση του κόστους προσωπικού στη µητρική εταιρεία 40 εκατ. ευρώ
υπολογίζεται ότι θα µειωθούν τα λειτουργικά έξοδα της CosmOTE το 2011 Στοιχεία
για την εξέλιξη της µισθοδοσίας σε όλες τις ∆ΕΚΟ συγκεντρώνει το υπουργείο Οικονοµικών
tanea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σελίδες