25/3/11

Στον “αέρα” το εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλωνΜέχρι και πεντέμισι χρόνια περιμένουν χιλιάδες υποψήφιοι συνταξιούχοι για το εφάπαξ τους, χωρίς να γνωρίζουν πραγματικά πότε κι αν θα το λάβουν. Το ΤΠΔΥ βουλιάζει στα ελλείµµατα, τόσο που η διοίκηση του Ταµείου αδυνατεί να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη.  Ανησυχητικό είναι πως δεν μπορούν να κάνουν καν εκτίµηση καταβολής του ποσού για όσους έχουν κάνει αίτηση από τον Νοέµβριο του 2010 και µετά.

Τα μέτρα-σωσίβιο
Τα τρία µέτρα σωσίβιο για το 2011 που αποφάσισε η κυβέρνηση και προωθεί τις σχετικές νοµοθετικές πρωτοβουλίες είναι:
1. Ασφάλιση στο Ταµείο Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων των περίπου 60.000 εργαζοµένων µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι σήµερα καλύπτονται για κύρια σύνταξη από το ΙΚΑ και δεν δικαιούνται εφάπαξ. Με αυτό τον τρόπο, εκτιµάται πως θα αυξηθούν κατά 25 εκατ. ευρώ τα έσοδα από εισφορές. Η σχετική ρύθµιση προβλέπει πως στην ασφάλιση του Ταµείου υπάγονται υποχρεωτικώς από 1-7-2011 και οι επί συµβάσει ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως χρόνου πρόσληψης, υπάλληλοι του Δηµοσίου και των ΝΠΔΔ των οποίων το µόνιµο προσωπικό υπάγεται στην ασφάλιση του Τοµέα Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων του Ταµείου.
Οι διατάξεις αυτού του Τοµέα του Ταµείου και της γενικότερης νοµοθεσίας που αφορούν την αναγνώριση και την εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας των ασφαλισµένων του Ταµείου, καταργούνται. Οσες αιτήσεις εξαγοράς έχουν υποβληθεί στο Ταµείο µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, εξετάζονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες µέχρι την ηµεροµηνία αυτή διατάξεις. Ως τακτικές µηνιαίες αποδοχές για τον υπολογισµό της εισφοράς θεωρούνται το σύνολο του βασικού µισθού, του επιδόµατος χρόνου υπηρεσίας και οι νόµιµες αυξήσεις αυτών.
Ως αποδοχές για τον υπολογισµό του ανωτέρω βοηθήµατος νοούνται ο µέσος όρος των µηνιαίων αποδοχών (βασικός µισθός, επίδοµα χρόνου υπηρεσίας και νόµιµες αυξήσεις αυτών συµπεριλαµβανοµένων των επιδοµάτων εορτών και αδείας εφόσον τα επιδόµατα αυτά υπόκεινται σε κρατήσεις), που έλαβε ο ασφαλισµένος κατά τα πέντε (5) τελευταία από την αποχώρηση εκ της υπηρεσίας του έτη. Εισφορές για το δώρο του Πάσχα και το επίδοµα αδείας του έτους 2010 που παρακρατήθηκαν και αποδόθηκαν στο Ταµείο, δεν αναζητούνται.
Οι υπάλληλοι που συνταξιοδοτούνται από 1-1-2012 και εφεξής δικαιούνται εφάπαξ βοηθήµατος αναλόγου µε τον χρόνο που έχουν συµπληρώσει στην ασφάλιση του ΤΠΔΥ. Για όσους δεν έχουν συµπληρώσει πέντε έτη ασφάλισης στο Ταµείο, για τον υπολογισµό του εφάπαξ βοηθήµατος λαµβάνονται υπόψη οι µέσες αποδοχές του χρόνου ασφάλισης. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται και αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης. Το ποσό της καταβαλλόµενης αποζηµίωσης είναι ανάλογο του χρόνου υπηρεσίας που έχει διανυθεί εκτός ασφάλισης του Ταµείου προς τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας.
2. Δάνειο 350 εκατ. ευρώ το οποίο θα δοθεί από το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Δηµοσίων Υπαλλήλων µε ισόποση έκδοση οµολόγου Δηµοσίου.
3. Δεύτερο Δανείο 250 εκατ. ευρώ το οποίο θα δοθεί στο Ταµείο Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων µε οµόλογο του Δηµοσίου.
Τα τρία αυτά µέτρα, εκτιµάται από το υπουργείο Εργασίας ότι θα ξεµπλοκάρουν την έκδοση της εφάπαξ αποζηµίωσης στους δηµοσίους υπαλλήλους. Πάντως η διοίκηση του ΤΠΔΥ, υπό το βάρος των ελλειµµάτων και των καθυστερήσεων καταβολής, προχωρεί σε αναλογιστική µελέτη για τη βιωσιµότητα του Ταµείου. Τέλος, και οι εκτιµήσεις στελεχών του Ταµείου θεωρούν αναπόφευκτη τη µείωση της εφάπαξ αποζηµίωσης έως και 30%.
Η σχετική µελέτη αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι τον Ιούνιο.
Τονίζεται ότι εκκρεµεί η πληρωµή 37.000 αιτήσεων για εφάπαξ, για τα οποία χρειάζονται συνολικά 1,7 δισ. ευρώ και αυτή την περίοδο καταβάλλονται τα εφάπαξ σε όσους είχαν αποχωρήσει τον Ιανουάριο του 2009 και είχαν καταθέσει τις συνταξιοδοτικές αποφάσεις έως τον Ιούνιο του ίδιου χρόνου. Εκτός από την αδυναµία καταβολής εφάπαξ, το ΤΠΔΥ έχει να αντιµετωπίσει και το µεγάλο κύµα φυγής στη σύνταξη των δηµοσίων υπαλλήλων λόγω των ανατροπών στο Ασφαλιστικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Ιανουάριο του 2011 υποβλήθηκαν 1.847 αιτήσεις έναντι 1.032 το αντίστοιχο διάστηµα το 2010, ενώ κατά το διάστηµα 1-22 Φεβρουαρίου 2011 έχουν υποβληθεί 1.424 αιτήσεις έναντι 897 αιτήσεων ολόκληρο τον Φεβρουάριο του 2010.
www.newscode.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σελίδες