25/3/11

“Τειρεσίας” στα τρόφιμαTο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προσανατολίζεται στη θέσπιση ενός συστήματος "Τειρεσία" για τα τρόφιμα σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, προκειμένου να υπάρξει εποπτεία των συναλλαγών στα αγροτικά προϊόντα και να αποτραπούν περιπτώσεις νοθείας και κερδοσκοπίας σε βάρος των παραγωγών.

Ενημερωτικό έγγραφο για τα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση στον τομέα της εξυγίανσης του συστήματος διακίνησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, απέστειλε στη Βουλή ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης. Αναφέρει ειδικότερα ότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βρίσκεται σε συνεργασία με τα υπουργεία Οικονομικών, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και την Επιτροπή Ανταγωνισμού, ώστε να αναληφθούν πρωτοβουλίες που θα αφορούν:
-Τη δημιουργία φορέα παρέμβασης στην αγορά βασικών γεωργικών προϊόντων, ο οποίος θα παρεμβαίνει με όρους αγοράς, προκειμένου να εξομαλύνεται και η αγορά και οι τιμές υπέρ των αγροτών και να πληγούν οι αθέμιτες πρακτικές.
-Στη δημιουργία ή επικαιροποίηση μητρώου εμπόρων γεωργικών προϊόντων και στη θέσπιση "Τειρεσία" για τα τρόφιμα, ώστε να επιτρέψει την εποπτεία των συναλλαγών και να αποτρέπονται περιπτώσεις νοθείας και κερδοσκοπίας σε βάρος των παραγωγών
-Στη συστηματική ενδυνάμωση και αξιοποίηση του Παρατηρητηρίου Τιμών ώστε να συμπεριληφθούν όλα τα βασικά προϊόντα, όσο είναι δυνατό, με τις τιμές παραγωγού αλλά και τις τιμές χονδρικής και λιανικής πώλησης.
-Στην αναμόρφωση κανόνων της αγορανομικής κοστολόγησης και γενικά αγορανομικών διατάξεων για τα περιθώρια κέρδους του χονδρικού και λιανικού εμπορίου των τροφίμων, με στόχο η τιμή του καταναλωτή να είναι προσαρμοσμένη βάσει της τιμής κτήσεως του προϊόντος από τον παραγωγό και να διαμορφώνεται σε επίπεδα όχι ανώτερα του 100% και
-Στην αναμόρφωση του θεσμού των λαϊκών αγορών με την υποχρεωτική χρήση ταμειακών μηχανών, έλεγχο των αδειών εμπορίας και συμμετοχή μόνο των παραγωγών.
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει επίσης ότι προσανατολίζεται να προωθήσει:
*τη σύμπραξη παραγωγών-καταναλωτών με χαμηλού κόστους εφοδιαστικές αλυσίδες, κοινωνικά δίκτυα καταναλωτών, δίκτυα αγροτών που διαπραγματεύονται τα δικαιώματα πώλησης των προϊόντων τους,
*την προώθηση μέτρων ώστε οι επιχειρήσεις των συλλογικών φορέων των αγροτών να λειτουργήσουν ως ισχυρά εργαλεία παρέμβασης, με στόχο να φθάσει το προϊόν απευθείας από το χωράφι στο ράφι,
*τη συγχώνευση και ανασυγκρότηση της οργάνωσης των πρωτοβάθμιων αγροτικών συνεταιρισμών, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων κλαδικών πρωτοβάθμιων αγροτικών συνεταιρισμών,
*την ενίσχυση κάθετων συνεργασιών,
*την ανασυγκρότηση της τήρησης ισοζυγίων για τα βασικά μας προϊόντα,
*τη δημιουργία του θεσμού άδειας λειτουργίας εμπόρου διακινητή γεωργικών προϊόντων,
*τη δημιουργία τοπικού σήματος ποιότητας,
*την αναθεώρηση των προστίμων στη νοθεία στα τρόφιμα,
*την κατάργηση του πιστωτικού τιμολογίου που αποτελεί όχημα εκβιασμού και παράνομων συναλλαγών από τις μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης, και
*την κατά το δυνατό μείωση του κόστους των γεωργικών εισροών.
www.newscode.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σελίδες