4/12/10

Συστήνεται Αρχηγείο Ελληνικής Ακτοφυλακής-Λιμενικού

Το νομοσχέδιο για τη «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» παρουσίασε στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Χρήστος Παπουτσής.

«Το Λιμενικό Σώμα -  Ελληνική Ακτοφυλακή ορίζεται ως ο αρμόδιος φορέας της ελληνικής διοίκησης για την εφαρμογή του νόμου στο θαλάσσιο χώρο, στα πλοία, στους λιμένες, στους χερσαίους χώρους και στις λιμενικές εγκαταστάσεις.

Κύρια αποστολή του Σώματος είναι η δίωξη του εγκλήματος και η προστασία των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων των πολιτών, ο έλεγχος των θαλασσίων συνόρων της χώρας, η διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας και της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, η προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στη θάλασσα και η εξασφάλιση της ομαλούς λειτουργίας των εμπορικών πλοίων.

Επίσης, αποστολή του είναι ο έλεγχος, σε ελληνικούς λιμένες, των πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας, και των πληρωμάτων τους, καθώς και των υπό ελληνική σημαία πλοίων και των πληρωμάτων τους σε λιμένες της αλλοδαπής προς διαπίστωση συμμόρφωσής τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και διεθνείς νομοθεσίες» επισημαίνεται από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη:

«Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή αποτελεί ένοπλο σώμα ασφάλειας, στρατιωτικά  οργανωμένο, το ένστολο προσωπικό του οποίου έχει την ιδιότητα του στρατιωτικού, σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα και άλλων ισχυουσών διατάξεων».

Επίσης το Νομοσχέδιο προβλέπει τη σύσταση  Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ως ανώτατη επιτελική Υπηρεσία. Εξασφαλίζεται η αυτόνομη επιχειρησιακή δράση του.

Θεσπίζεται Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων, στο πλαίσιο ενός καλύτερου συντονισμού των υπηρεσιών και αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης ζητημάτων κρίσεων.

Οι οργανικές θέσεις του Στρατιωτικού Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, αποτελούν εφεξής οργανικές θέσεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατά βαθμό, κατηγορία, ειδικότητα, και αριθμό, και χωρίς να θίγεται το ιεραρχικό και ασφαλιστικό status που ισχύει σήμερα.

Προβλέπεται η κάθετη δομή της διοίκησης και οι βαθμοί των διοικούντων. Προβλέπεται ότι το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή έχει δικό του προϋπολογισμό ως ειδικός φορέας προϋπολογισμού του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθιερώνεται νέο σύστημα προμηθειών του.


Σχέση με το Θαλασσίων Υποθέσεων
Ειδική διάταξη στο σχέδιο νόμου αναφέρεται στη σχέση του Λιμενικού Σώματος με το ΥΘΥΝΑΛ:

«για την εξυπηρέτηση των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Λιμενικής Πολιτικής ΔΛΠ, Λιμενικών Υποδομών (ΔΛΥ), Θαλασσίων Συγκοινωνιών (ΔΘΣ), Ναυτικής Εργασίας (ΔΝΕΡ), Εκπαίδευσης Ναυτικών (ΔΕΚΝ) και Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΔΝΠΑ), της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (ΔΑΝ) κατά των μέρος των μεταφερομένων τμημάτων, της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (ΔΠΘΠ) κατά των μέρος των μεταφερομένων τμημάτων, της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Πλοίων (ΔΕΠ) κατά των μέρος των μεταφερομένων τμημάτων, της Διεύθυνσης Κανονισμών και Εποπτείας Οργανισμών (ΔΚΕΟ), της Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών εγκαταστάσεων (ΔΕΔΑΠΛΕ) κατά των μέρος των μεταφερομένων τμημάτων, της Διεύθυνσης Παλλαϊκής Αμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτακτης Ανάγκης (ΔΙΠΑΜ-ΠΣΕΑ)κατά των μέρος των μεταφερομένων τμημάτων, των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), των Κέντρων Επιμόρφωσης Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) και των Πειθαρχικών Συμβούλιων Εμπορικού Ναυτικού (ΠΣΕΝ), των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (ΔΣΕΝ), των Σχολών Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (ΣΣΠΜ), επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής για άσκηση των αρμοδιοτήτων που ανήκουν στο υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας».

Οι αποσπάσεις θα πραγματοποιούνται με κοινή απόφαση των υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων από άλλες διατάξεις χρονικών ορίων αποσπάσεων.

πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σελίδες