16/12/10

Τακτοποιεί τα των οίκων


Το πρώτο βήμα για την επιβολή ελέγχου και διαφάνειας στη λειτουργία των οίκων αξιολόγησης που επηρρεάζουν την αγορά, έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την ψήφιση κειμένου που ορίζει τις δυνατότητες εποπτείας της νέας Αρχής της Ε.Ε.
Τη δυνατότητα επιβολής προστίμων, αιφνιδιαστικών ελέγχων, σύγκρισης των προβλέψεων με τις εκ των υστέρων αποδόσεις ενός χρηματοπιστωτικού μέσου και άμεση εποπτεία στους οίκους αξιολόγησης που λειτουργούν σε ευρωπαϊκό έδαφος προβλέπουν οι κανόνες που υπερψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Τετάρτη.
Με βάση τους κανόνες αυτούς, θα ασκεί εποπτεία σε όλους τους οίκους αξιολόγησης της αγοράς η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, από τον Ιούλιο του 2011, ενώ δεσμεύεται παράλληλα, να έχει ελέγξει όλους τους οργανισμούς, έως τον Ιούλιο του 2014 προκειμένου να πιστοποιήσει τις διαδικασίες λειτουργίας τους.
Οι κανόνες λειτουργίας του ΕΑΚΑΑ προβλέπουν ότι ο οργανισμός θα μπορεί να βεβαιώσει πρόστιμο σε οίκους αξιολόγησης, για μη τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών, όχι μεγαλύτερο του 20% του κύκλου εργασιών τους, ενώ θα μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικούς ελέγχους χωρίς προειδοποίηση στον εμπορικό χώρο του κάθε οργανισμού αξιολόγησης.
Η διαδικασία, θέτει τη βάση για έλεγχο της λειτουργίας και της εγκυρότητας των προβλέψεων των οργανισμών αξιολόγησης, που επηρεάζουν την αγορά και το κείμενο που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει τώρα να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για να προχωρήσει η δεύτερη φάση της θέσπισης κανόνων στις αγορές που θα ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο.
ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σελίδες