15/3/11

Ορατός ο κίνδυνος υποβιβασμού του Ιωνικού για μόλις 22.580€

Το φάσμα του υποβιβασμού αντιμετωπίζει ο Ιωνικός για εξωαγωνιστικούς λόγους, καθώς το Τακτικό Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ, τον υποχρεώνει να τακτοποιήσει οφειλές στον Κώστα Μωραϊτη.
Σύμφωνα με το Δικαστήριο, η ομάδα της Νίκαιας οφείλει να καταβάλει το ποσό των 22.580 ευ- ρώ στον ποδοσφαιριστή, που κέρδισε την προσφυγή διαφορετικά θα μηδενίζεται και θα του α- φαιρούνται βαθμοί σε κάθε αγώνα.

Χαρακτηριστικά, η απόφαση του Τακτικού Διαιτητικού Δικαστηρίου της
Ομοσπονδίας, αναφέ- ρει:

Απόφαση Τακτικού Διαιτητικού Δικαστηρίου
Το Τακτικό Διαιτητικό Δικαστήριο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, στην τελευ- ταία του συνεδρίαση, έλαβε την εξής απόφαση:
Δέχεται τυπικά κ ουσιαστικά την με αρ. πρωτ. της ΕΠΟ 31290/2010 αίτηση του ποδοσφαι- ριστή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΩΡΑΪΤΗ κατά της Π.Α.Ε. με την επωνυμία “Α.Ο. ΙΩΝΙΚΟΣ”.
Υποχρεώνει την καθής Π.Α.Ε. στην άμεση εξόφληση - καταβολή προς τον αιτούντα του τελε- σιδίκως επιδικασθέντος ποσού των 22.280 ευρώ κ δη νομιμοτόκως για το ποσό των 9.304 ευρώ από την επίδοση της προσφυγής, ήτοι από 05.07.2010, καθώς και του ποσού των 300 ευρώ για τη δικαστική του δαπάνη, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 538/2010 απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ. της ΕΠΟ.
Επιβάλλει στην καθής ΠΑΕ, για την περίπτωση της μη αμέσου ως άνω εξοφλήσεως του συ- νολικού ποσού των 22.580 ευρώ, τις εξής ποινές: α.) της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντι- πάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ανωτέρω ποσού στον αιτούντα ποδο- σφαιριστή και β.) της αφαίρεσης δυο βαθμών.
halkidona.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σελίδες