2/3/11

Τελευταία μέρα για τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ

Τελευταία μέρα σήμερα για την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών, καθώς και ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών.
Με σχετική απόφαση παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ (με καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους την 28η Φεβρουαρίου 2011) μέχρι και την 2η Μαρτίου 2011. Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων αυτών καθώς και η καταβολή του οφειλόμενου ποσού στην περίπτωση των χρεωστικών δηλώσεων ΦΠΑ γίνεται αποκλειστικά και μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Αντίστοιχα, μέχρι και 2/3/2011 παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών (με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 28η Φεβρουαρίου 2011). Η υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων γίνεται αποκλειστικά και μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ενώ η εισαγωγή των στοιχείων των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ολοκληρώνεται από τις Δ.Ο.Υ. μέχρι την 3η Μαρτίου 2011 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΑΥΟ ΠΟΛ 1127/25.9.2009
naftemporiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σελίδες