29/11/10

ΠΟΣΔΕΠ - Κινητοποιήσεις Η Ομοσπονδία καθηγητών ΑΕΙ προτείνει πέντε αλλαγές στα πανεπιστήμια


Οι καθηγητές των ΑΕΙ θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις και απεργίες, εαν η κυβέρνηση δεν αποσύρει τις προτάσεις της για τις αλλαγές στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας και εμμείνει σε θέματα που βρίσκουν αντίθετη την πανεπιστημιακή κοινότητα (π.χ. Συμβούλιο διοίκησης, Πρυτάνεις εκτός του Πανεπιστημίου, εισαγωγή φοιτητών σε σχολές και όχι σε τμήματα). Το «τελεσίγραφο» αυτό δίνει στο υπουργείο Παιδείας η Ομοσπονδία των καθηγητών ΑΕΙ (ΠΟΣΔΕΠ), που καταθέτει τον δικό της «πεντάλογο» των αλλαγών που πρέπει να γίνουν στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας. «Αποδοχή του διαλόγου δεν σημαίνει άκριτη συγκατάθεση και εκβιαστική εμπλοκή σε ειλημμένες αποφάσεις» αναφέρει σε ανακοίνωση της η Ομοσπονδία. «Η κυβέρνηση πρέπει να αντιληφθεί οτι οι απαιτούμενες αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν παρά μόνο σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα, χωρίς προσπάθειες επιβολής απαράδεκτων ρυθμίσεων» τονίζουν οι καθηγητές πανεπιστημίου.
Η Ομοσπονδία προτείνει νέο λιτό Νομο λειτουργίας για τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ και ζητάει να αλλάξουν οι «νοοτροπίες» τόσο μέσα στην πανεπιστημιακή κοινότητα, όσο και στην Πολιτεία ως προς τις νομοθετικές ρυθμίσεις της. «Με τις αλλαγές που προτείνονται για τη διοίκηση των πανεπιστημίων και την οργάνωση των σπουδών θίγεται ο χαρακτήρας της ανώτατης εκπαίδευσης ως δημόσιου αγαθού και καταστρατηγείται το αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου, ζήτημα που εγείρει σοβαρό θέμα συνταγματικότητας» αναφέρει η ΠΟΣΔΕΠ. «Η στάση του υπουργείου συνολικά καταδεικνύει μία τάση απαξίωσης του έργου των πανεπιστημίων και έλλειψη αυτοκριτικής για τις σοβαρές ευθύνες της πολιτείας στη δημιουργία των προβλημάτων που αυτά αντιμετωπίζουν» συνεχίζουν οι καθηγητές πανεπιστημίου.
Η Ομοσπονδία καταθέτει πέντε προτάσεις:
- Ακαδημαϊκή Διάρθρωση και εξεταστικό σύστημα
Δεν μπορεί να υπάρξει ένα μόνο πρότυπο για τα προγράμματα σπουδών των ΑΕΙ υποχρεωτικό για όλους, αλλά πρέπει να επιτρέπονται διαφοροποιήσεις ανάλογα με τα επιστημονικά αντικείμενα, αναφέρει η Ομοσπονδία. Τα Τμήματα πρέπει να παραμείνουν οι βασικές ακαδημαϊκές μονάδες σε ένα πανεπιστήμιο. Oι Σχολές πρέπει να αναβαθμιστούν και να γίνουν οι βασικές εκπαιδευτικές μονάδες του ιδρύματος. Η ΠΟΣΔΕΠ συμφωνεί με τη δυνατότητα οργάνωσης διατμηματικών προγραμμάτων, αλλά διαφωνεί με τα προτεινόμενα μονοετή ή διετή προγράμμα.
Το σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ επίσης δεν χρειάζεται να είναι
ομοιόμορφο και ενιαίο: στις σχολές μεγάλης ζήτησης θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει κάποιο σύστημα επιλογής έπειτα από εξετάσεις, αναφέρει η ΠΟΣΔΕΠ. Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα πρέπει να έχουν αποφασιστικό λόγο στη διαμόρφωση των κριτηρίων επιλογής καθώς και στον αριθμό των εισακτέων. Η ΠΟΣΔΕΠ προτείνει την κατάργηση των μετεγγραφών και των κατ' εξαίρεση διαδικασιών εισαγωγής.
- Διοίκηση των Πανεπιστημίων
Η ΠΟΣΔΕΠ προτείνει ο πρύτανης να εκλεγεται απο την πανεπιστημιακή κοινότητα, η Σύγκλητος να παραμείνει το ανώτατο ακαδημαϊκό όργανο και όργανο διοίκησης του ιδρύματος και να συμμετέχουν φοιτητές στην διοίκηση. Οι διαχειριστικές αρμοδιότητες της Συγκλήτου να μεταφερθούν σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες του ιδρύματος, υπό την εποπτεία του Πρυτανικού Συμβουλίου. Παράλληλα με τη Σύγκλητο, μπορεί να λειτουργήσει Συμβούλιο στρατηγικού σχεδιασμού και

κοινωνικής λογοδοσίας του ιδρύματος, με αποκλειστικά συμβουλευτικές αρμοδιότητες που θα παρακολουθεί τη στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος και δημοσιοποιεί την ετήσια έκθεσή του. Το Συμβούλιο θα αποτελείται από εκπροσώπους των μελών ΔΕΠ και από εξωτερικά μέλη, σε ίση αναλογία, συν τον Πρύτανη που συμμετέχει ex officio.
- Καθηγητές και αξιολογηση.
«Οι συνεχείς διαδικασίες κρίσης για εξέλιξη του ακαδημαϊκού προσωπικού πρέπει να περιοριστούν και οι διαδικασίες εξέλιξης πρέπει να είναι κλειστές» αναφέρει η Ομοσπονδία. Η ΠΟΣΔΕΠ διαφωνεί με την προτεινόμενη μετατροπή του Λέκτορα σε προσωπικό με αποκλειστικά διδακτικό (και όχι ερευνητικό) έργο και τάσσεται υπερ της σταδιακής κατάργησης των συμβασιούχων (των λεγόμενων «407») και της θεσμοθέτησης θέσεων Επισκέπτη Καθηγητή, καθώς και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών. «Τα Τμήματα και τα προγράμματα σπουδών θα αξιολογούνται υποχρεωτικά κατά τη διεθνή ακαδημαϊκή πρακτική από διεθνείς Επιτροπές Ειδικών» αναφέρει.
- Οικονομικά θέματα
Ζητείται κεντρική χρηματοδότηση απο το υπουργείο Παιδείας, ενω και η μισθοδοσία του διδακτικού, του μόνιμου προσωπικού και των εργαζομένων με σύμβαση αορίστου χρόνου θα πρέπει να γίνεται κεντρικά. «Οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες δημοσίων επενδύσεων θα πρέπει να καλύπτονται κατά ένα μέρος με βάση τον όγκο των δραστηριοτήτων του ιδρύματος (κυρίως αριθμός ενεργών φοιτητών, σταθμισμένος για τα διάφορα πεδία), κατά ένα μέρος με βάση ειδικές ανάγκες του ιδρύματος (για παράδειγμα, νέες κτηριακές ή ερευνητικές υποδομές), κατά ένα μέρος με βάση την αξιολόγηση του ιδρύματος (είτε ως επιβράβευση αριστείας, είτε ως ενίσχυση για την κάλυψη αδυναμιών που δεν οφείλονται στο Ίδρυμα)».
- Ακαδημαϊκή και Χωροταξική Αναδιάρθρωση
«Η αναδιάταξη της σημερινής γεωγραφίας των πανεπιστημιακών σπουδών πρέπει να γίνει με κριτήρια αφενός ακαδημαϊκά και αφετέρου περιφερειακής ανάπτυξης, έπειτα από εθνική αποτίμηση των αποτελεσμάτων της περιόδου διεύρυνσης της τριτοβάθμιας» λεει η ΠΟΣΔΕΠ.«Η διαδικασία ενσωμάτωσης του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού σε άλλα Τμήματα/Ιδρύματα, εφόσον προκύψει τέτοια ανάγκη, θα πρέπει να εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή συναίνεση μετακινούμενων και Τμημάτων υποδοχής.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σελίδες