1/12/10

Διευκρινίσεις για τον Μόνιμο Μηχανισμό Στήριξης

 
 
Την οικονομική σταθερότητα στην ευρωζώνη θα έχει ως βασικό στόχο ο «Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας», η σύσταση του οποίου θα απασχολήσει τη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ε.Ε., τον Δεκέμβριο.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του θα βασίζονται στον υπάρχοντα Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Οικονομικής Σταθερότητας, τον οποίο και θα αντικαταστήσει. Με το νέο μηχανισμό θα δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα του χρέους, αλλά και σε προληπτικά μέτρα για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση πιθανών μελλοντικών κρίσεων.

Στο σημείωμα που εξέδωσε τη Δευτέρα η Κομισιόν διευκρινίζεται ότι η ενδεχόμενη παροχή βοήθειας προς ένα κράτος-μέλος της ευρωζώνης που αντιμετωπίζει δυσκολίες θα βασίζεται σε ένα «σφιχτό» πρόγραμμα οικονομικής και δημοσιονομικής προσαρμογής. Αποσαφηνίζεται ακόμη ότι η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα (που θα αρχίσει να ισχύει από τα μέσα του 2013 και όχι νωρίτερα) σε αυτό το μηχανισμό θα αποφασίζεται «κατά περίπτωση» και σύμφωνα με τις «συνήθεις πρακτικές του ΔΝΤ». Αυτό σημαίνει, όπως αναφέρει η Επιτροπή, ότι δεν θα υπάρχουν «αυτόματες λύσεις» και «εξαρχής απαιτήσεις» και ότι η συγκεκριμένη μορφή που θα λάβει η συμμετοχή των ιδιωτών πιστωτών θα εξαρτάται από τη φύση του προβλήματος που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ειδικότερα, θα γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στις κρίσεις ρευστότητας και στις κρίσεις βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών μιας χώρας, με βάση τα αποτελέσματα ανάλυσης βιωσιμότητας του χρέους που θα διεξάγoυν η Επιτροπή και το ΔΝΤ, σε συνεργασία με την ΕΚΤ. Σημειώνεται ότι τέτοιου τύπου αναλύσεις είναι μια συνήθης πρακτική στα προγράμματα βοήθειας που χορηγεί το ΔΝΤ.

Σε περίπτωση, λοιπόν, που μια χώρα αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας, προβλέπεται ότι η ενίσχυση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας θα παρέχεται υπό την αίρεση ενός προγράμματος προσαρμογής και οι πιστωτές του ιδιωτικού τομέα θα ενθαρρύνονται να διατηρούν την κάλυψή τους, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πρακτικές της Ε.Ε. και του ΔΝΤ.

Στην αναπάντεχη περίπτωση κατά την οποία η ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους αναδείξει ότι μία χώρα αντιμετωπίζει πρόβλημα βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών της, τότε η χώρα αυτή θα πρέπει να διαπραγματευτεί με τους ιδιώτες πιστωτές της ένα συνολικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τις πρακτικές του ΔΝΤ, με δυνατότητα παροχής βοήθειας από το Μηχανισμό.

Προβλέπεται ακόμη ότι στην ακραία περίπτωση της μη βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών μιας χώρας, θα περιλαμβάνονται Ρήτρες Συλλογικής Δράσης για όλα τα νέα κρατικά ομόλογα της ευρωζώνης, αρχής γενομένης από τον Ιούνιο του 2013. Οι ρήτρες αυτές θα είναι ίδιες για όλες τις χώρες και θα αποτελούν τη νομική βάση για τις διαπραγματεύσεις που θα διεξάγονται με τους πιστωτές. Οι ρήτρες αυτές θα επιτρέπουν στους πιστωτές να αποφασίζουν με ειδική πλειοψηφία, μια νομικά δεσμευτική αλλαγή για τους όρους πληρωμών, σε περίπτωση που ο οφειλέτης αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Η εξέλιξη αυτή θα μπορεί να οδηγήσει, ανάλογα με την περίπτωση, σε στάση πληρωμών, σε επέκταση του χρόνου ωρίμασης των δανείων, σε μείωση του επιτοκίου ή σε περικοπή του χρέους(«haircut»).

Τέλος, στο σημείωμα επισημαίνεται ότι η συνολική αποτελεσματικότητα του νέου πλαισίου θα εξεταστεί το 2016 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ. 
 
ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σελίδες